Asukastoiminta

Haluamme kehittää Pallaksesta vireän, aktiivisen ja naapurihenkisen yhteisön. Kaikenlainen asukkaiden omaehtoinen toiminta on toivottua ja tervetullutta. Koska taloyhtiö on aivan uusi, mitään vakiintuneita käytäntöjä ja perinteitä ei vielä ole, vaan ne muotoutuvat asukkaiden omien toiveiden ja innokkuuden mukaan.

Jos haluat järjestää asukastoimintaa - vaikkapa kerhon, harrastuspiirin tai liikuntaporukan - käytössä ovat talon yhteistilat, mm. monitoimitilat B- ja E-rapuissa. Avaimia monitoimitiloihin kerhotoimintaa varten voi saada kertaluontoisesti tai jatkuvaan toimintaan, kunhan toiminta on avointa kaikille. Ota yhteyttä talohallitukseen!

Asukastoimintaan liittyvät varuste- tai tarvikehankinnatkin ovat aivan mahdollisia. Joihinkin toimintamuotoihin voidaan myös tutkia mahdollisuuksia saada kaupungin tms. tahojen rahallista tukea.