Ajankohtaista‎ > ‎

Puheenjohtajalta helmikuussa 2017

lähettänyt Aino Maria Kolehmainen 7.2.2017 klo 10.24   [ 7.2.2017 klo 11.42 päivitetty ]

Talohallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan minut, Simo Juntusen, puheenjohtajaksi vuodelle 2017. Olen ollut talohallituksen jäsen kaksi vuotta. Kiinnostukseni yhteisten asioiden hoitoon kerrostalossa liittyy viihtyvyyteen, toimivuuteen ja mahdollisuuksiin tehdä asioita yhdessä. Näissä asioissa yhteistyö isännöitsijän, siivousliikkeen ja huoltoliikkeen kanssa on oleellisen tärkeää. Kun talo on kunnossa, viihtyvät asukkaat ja asumisen kustannukset pysyvät kurissa. Viihtymiseen liittyy myös tekijöitä, joita ei voi rahalla mitata. On hyvä juttu, että kotipihalle tullessa on hyvä mieli siitä, että asuu juuri täällä.

Olen maalta kotoisin ja asunut elämäni ensimmäiset vuodet omakotitalossa. Talo on edelleen perheellämme loma-asuntona ja siinä riittää huollettavaa joka vuodelle. Siksi asun mieluummin kerrostalossa. Hyvänä esimerkkinä helppoudesta on eilinen soitto huoltoyhtiön päivystysnumeroon rappukäytävän palovaroittimen patterin merkkiäänen takia. Patteri oli vaihdettu alle tunnissa. Kerrostalossa on tietenkin naapureita joka puolella. On meidän kaikkien vastuulla, että oman viihtymisen lisäksi välitämme naapureiden viihtymisestä. Viime aikoina on tuotu esiin ongelma pesutuvan kuivaushuoneen käytössä. Tarkistin annetut ohjeet ja niitä noudattamalla ei ongelmia pitäisi tulla. Talohallitus päätti hankkia pesutuvan kuivaushuoneeseen kaksi irrallista kuivaustelinettä. Ne on jo tuotu ja niissä on yhteensä 36 metriä kuivaustilaa. Toivottavasti tämä vähentää ongelmaa. On kuitenkin tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja huolehtia omat kuivat pyykit pois kuivaushuoneesta heti niiden kuivuttua. 

Talohallitus päätti kokouksessaan avata sähköpostitilin käyttöönsä. Osoite on: talohallitus.pallas@gmail.com. Se on osoite, johon voi lähettää viestejä asioista, jotka ovat talohallituksen toimivaltaa. Tässä ote asukasoppaasta talohallituksen tehtävistä: 

Talohallituksen tehtävänä on: 

• talokohtaisen talouden seuranta 

• osallistua talokohtaisen budjetin valmisteluun 

• antaa lausunto yhtiön hallituksen budjettiesityksestä 

• tehdä ehdotuksia toteutettavista vuosikorjauksista ja hankinnoista 

• osallistua korjaustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen, valvontaan ja reklamaatioihin yhteistyössä yhtiön isännöitsijän kanssa 

• antaa lausunto teknisistä ja taloudellisista pitkän tähtäimen suunnitelmista Helsingin asumisoikeus Oy Asukkaan käsikirja syys 2009 63/82 

• osallistua huolto- ja siivoustoiminnan järjestämiseen mm. palvelukuvausten laadintaan 

• osallistua väestönsuojelu- ja turvallisuussuunnitteluun ja em. tehtävien järjestämiseen yhteistyössä yhtiön isännöitsijän kanssa mm. valitsemalla lain tarkoittamat turvallisuushenkilöt 

• edistää asukkaiden osallistumista talon hallintoon 

• päättää yhteisten piha-alueiden käytön periaatteista 

• päättää asukkaille tarkoitettujen yhteistilojen käytöstä 

• suunnitella ja järjestää talon yhteisiä tilaisuuksia 

• huolehtii muista yhteishallintolaissa mainituista ko. toimielimelle kuuluvista tehtävistä oltuaan yhtiön kannalta merkittävissä asioissa ensin yhteydessä isännöitsijään 

• nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen asukasjäseniksi, mikäli asukkaiden kokous on antanut tehtävän talohallitukselle. Yhteyshenkilöllä ei ole edellä lueteltujen asioiden osalta päätösvaltaa vaan hän toimii ainoastaan yhteyshenkilönä, jonka tulee tarvittaessa saattaa päätöstä vaativat asiat asukaskokouksen päätettäväksi. Talohallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kopio on kohtuullisessa ajassa toimitettava isännöitsijälle ja saatettava tiedoksi asukkaille.

Talohallituksella ei siis ole samankaltaista toimivaltaa kuin asunto-osakeyhtiön hallituksella on. Isännöitsijä on oikea osoite niissä asioissa, jotka eivät talohallituksen toimivaltaan kuulu. 

Talon Facebook-ryhmä ei ole talohallituksen ryhmä. Sinne tulevien viestien ja keskustelujen kommentoiminen ei kuulu tehtäviimme. Tiedotamme kaikille kuuluvat asiat tällä kotisivulla ja rappujen ilmoitustauluilla. Oma kantani Facebookiin on sellainen, että haluan sen olevan tiedottamisen ja hyvän mielen kanava. Irrottaudun heti sellaisista kavereista ja ryhmistä, jotka eivät tätä tehtävää täytä.

Kevättä jo ilmassa.

t. Simo Juntunen

Comments